Laboratuvarımız, ACIÖZ  bünyesinde faaliyet göstermektedir. Laboratuvarımız temel faaliyet konusu; Yağ (Madeni Yağ-Atık Madeni Yağ- Baz yağ) analizleridir.

Laboratuvarımız, standartlara bağlı kalarak 2013 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17025’in şartlarını sağlamakta ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

 

Atık Yağ Analizleri

Geri kazanım sektöründe önemli bir yere sahip olan atık madeni yağların geri kazanım /bertaraf yöntemini tespit etmek için Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılması zorunlu olan kategori belirleme analizleri 2016 yılı itibari ile laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

Deney Adı

Metot

Parlama ve yanma Noktası Tayini-Cleveland Açık kap metod TS EN ISO 2592
Petrol Ürünleri Ve Kullanılmış Yağlarda PCB Tayini (GC- ECD ) TS EN 12766-1/2
Mikrodalga Özütleme Metodu (ICP-OES Ön İşlem) EPA 3051A
Petrol Ürünleri Ve Kullanılmış Yağlarda ICP-OES İle Ağır Metal Tayini (As,Cd,Cr,Pb ) EPA 6010C
Klorür Ve Toplam Halojenlerin Belirlenmesi Tayini (Bomba ile yakmadan sonra Iyon kromatografi ile Tayin) EPA 5050/ EPA 9056
Atık yağlardan numune alma TS 900-1 EN ISO 3170 Petrol Sıvıları- Elle Numune Alma

 

Baz Yağ -Madeni Yağ Analizleri

Atık yağ geri kazanım işleminden elde edilen yağların özelliklerinin ve kalitesinin belirlenmesi için aşağıda belirtilen analizler TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

Deney Adı Metot
Kinematik Viskozite Tayini (40 º C, 100 º C) TS 1451 EN ISO 3104
Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeks Hesabı TS  ISO 2909
Yoğunluk Tayini (Hidrometre) TS 1013 EN ISO 3675
Kırma (Kırılma) İndisi Tayini TS 4368 ISO 5661
TAN (Potansiyometrik Titrasyon) TS 2432 EN 12634
TBN (Potansiyometrik Titrasyon) TS 5655 ISO 3771
Su Tayini (Kulometrik karl fischer ) TS 6147 EN ISO 12937
Doymuş Hidrokarbon TS 6596
Etilen Glikol Tayini TS 7467
Parlama Tayini-Cleveland Açık Kap Metodu TS EN ISO 2592
Petrol Ürünleri Ve Kullanılmış Yağlarda PCB Tayini (GC- ECD ) TS EN 12766-1/2
Mikrodalga Özütleme Metodu (ICP-OES Ön İşlem) EPA 3051A
Petrol Ürünleri Ve Kullanılmış Yağlarda ICP-OES İle Ağır Metal Tayini (As,Cd,Cr,Pb )

EPA 200.7

EPA 6010C

Klorür Ve Toplam Halojenlerin Belirlenmesi Tayini EPA 5050/ EPA 9056
Parlama Noktası Tayini-Pensky Martens Kapalı Kap Metodu TS EN ISO 2719

 

Analiz Başvuruları

Firmamıza analiz yaptırmak için 0332 239 19 54 telefon numarası ile laboratuvar birimi ile görüşebilirsiniz. Ayrıca teklif taleplerinizi kimya@acioz.com.tr ve laboratuvar@acioz.com.tr adresine iletebilirsiniz