Atık Madeni Yağ Alımı

Atık madeni yağların, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne göre, lisanslı araçlar ve atıkların taşınması konusunda eğitim almış sertifikalı şoförlerimiz ile ulusal atık taşıma formu düzenlenerek uygun şartlar altında alımı yapılmaktadır.

Firmamıza atık yağ vermek için 0332 239 19 54 telefon numarası ile çevre birimi ile görüşebilirsiniz. Ayrıca yağ verme taleplerinizi cevre@acioz.com.tr adresine iletebilirsiniz.